האתר סגור לרגל השבת

Scroll to top

IMPORTANT!

Due to the current situation, there are delays in shipping. We will do our best to ship out deliveries but  they will take longer than usual. Thanks for your patience and understanding!
 
לרגל המצב, יש עיכובים במשלוחים. עושים כל מאמצים לשלוח בזמן אבל יקח זמן יותר ארוך מרגיל. תודה להבנה ולסבלנות. 
Skip to content